Synonymer.no

begrensning

Meningsgruppe: 1

atterhald

avgrensing

avgrensning

avkorting

avskrivning

avslag

barriere

beskytte

betingelse

bom

dekort

dekrement

disk

ekspedisjon

ende

fall

forbehold

formalisering

forsiktighet

forsvare

fradrag

gjerde

grense

hinder

hindring

inngrep

innskrenkning

innvending

kant

kautel

klausul

kutt

limes

limit

limitasjon

mink

moderasjon

mål

nedbygging

nedskjæring

nedskrivning

nedtrapping

negativ vekst

rand

reduksjon

regelbinding

rekkverk

reservasjon

reservatio mentalis

restriksjon

skranke

stengsel

strek

særbestemmelse

termin

tre i skranken for

trekk

tvil

unntak

vilkår

ytterkant

Meningsgruppe: 2

bredde

Meningsgruppe: 3

brist

feil

imperfeksjon

svakhet

ufullkommenhet
© Wild Wild Web 2012