Synonymer.no

begjæring

Meningsgruppe: 1

behov

fordring

forlangende

krav

pretensjon

pålegg

påstand

rekvisisjon

rettighet

tilgodehavende

ultimatum

vilje

ønske

Meningsgruppe: 2

andragende

anmodning

bønn

bønnskrift

petisjon

supplikk

søknad
© Wild Wild Web 2012