Synonymer.no

begå

Meningsgruppe: 1

anrette

anstifte

anstille

avholde

avlegge

avtjene

bedrive

benytte

bese

bestille

bevirke

bibringe

bruke

bære seg at med

dosere

dressere

drive

dyrke

effektuere

eksekutiv

eksekvere

eksersere

eksportere

finne på

foreta

foreta seg

forkynne

forrette

forvalte

forøve

fremme

fullbyrde

gjennomføre

gjøre

gjøre seg skyldig i

gå frem med

ha fore

holde

håndheve

implementere

innstudere

iverksette

kjøre

klare

lage

legge for dagen

lære

praktisere

preparere

prøve

realisere

repetere

sette ut i livet

spille

ta

terpe

trene

undervise

utfolde

utføre

utvikle

utvirke

utøve

utøvende

venne

virkeliggjøre

øve

øvet
© Wild Wild Web 2012