Synonymer.no

befinne seg

Meningsgruppe: 1

bero

holde

ligge

være

være oppbevart

Meningsgruppe: 2

ha det

Meningsgruppe: 3

avhenge av

bero på

betinges av

bli oppsatt

bunne i

forutsette

grunne seg på

grunnet i

henge sammen med

henligge

henstå

hitrøre fra

hvile

komme an på

komme av

ligge i

skrive seg fra

skyldes

spørres

stamme fra

stilt i bero

stå i forbindelse med

stå på

utsatt

være basert på

være opp til

Meningsgruppe: 4

eksistere

leve

vise livstegn

Meningsgruppe: 5

bo

holde til

høre hjemme

oppholde seg

tilbringe
© Wild Wild Web 2012