Synonymer.no

befaling

Meningsgruppe: 1

ambisjon

anførsel

anordning

anvisning

avdeling

begjær

beordre

beskjed

bestemmelse

bestilling

bud

budskap

dagsbefaling

dagsordre

dekret

diktat

drift

ekspress

erklæring

feltrop

fordring

forklaring

forlangende

forskrift

førerskap

gi ordre til

gi pålegg om

heimvist

herredømme

imperativ

instruks

irade

kommando

kommandospråk

kommisjon

krav

kunngjøring

ledelse

lederskap

løsen

makt

maktbud

misjon

oppdrag

oppgave

oppsyn

ord

ordre

parole

plikt

påbud

pålegg

regel

reskript

tilhold

tilholdssted

tillegg

tilsigelse

ukas

varsel

veiledning

verv

vilie

vilje

æresord

Meningsgruppe: 2

maktspråk


Andre relevante treff:

anbefaling

befalingsmann

dagsbefaling
© Wild Wild Web 2012