Synonymer.no

befale

Meningsgruppe: 1

administrere

aktuell

allmenn

anbefale

anføre

angi

anordne

autorisere

avgjøre

befale over

beherske

beordre

beramme

berge

beslutte

bestemme

bestille

bestyre

betro

by

byde

dekretere

destinere

determinere

diktere

dirigere

dominere

drive

dy seg

ensrette

fastsette

fjerne

forbauset

foreskrive

forestå

forføye

forføye seg bort

forkynne

forlange

forordne

forsvinne

fortvilet

forvalte

forårsake

fremherskende

fronte

føre

gi bud

gi ordre om

gjeldende

gjengs

glad

gå i spissen for

gå i spissen for

ha hånd om

henvise

herske

herskende

holde

innskjerpe

kommandere

kontrollere

kreve

kåt

larme

lede

leie

lose

love

lovfeste

lovfestet

lovformelig

manøvrere

melde

moderne

nødvendig

obligatorisk

offisiell

operere

ordinere

overgi

overgitt

predestinere

presentere

presidere

påbudt

påby

pålegge

ratte

regissere

regjere

reglementere

rekke

rekvirere

resolvere

rette

rettlede

råde

sende

servere

sette av

sette en til

sette frem

sette til

si

sjefe

stipulere

styre

styre klar av

styre seg

stå for

stå i spissen for

svinge

tilby

tilholde

tilplikte

tilsi

toneangivende

traktere

tumle

unngå

varsle

veilede

vie

øremerke

Meningsgruppe: 2

anfortro


Andre relevante treff:

anbefale

befale over

anbefaler

anbefalelsesverdig

øverstbefalende
© Wild Wild Web 2012