Synonymer.no

befal

Meningsgruppe: 1

administrator

anfører

ansvarlig

arbeidsgiver

augur

bannerfører

bas

befalingsmann

bestyrer

bjelleku

bjellesau

boss

champion

dekanus

den som bestemmer

den som trekker i trådene

direktør

dirigent

disponent

doyen

dronning

fanebærer

folkevalgt

foresatt

formann

forstander

forvalter

fører

førstefiolin

general

gubbe

guru

herre

hjerne

hode

hovedmann

husbond

hærfører

høvding

imam

kapellmester

kaptein

keiser

kjøkemester

kommandant

konge

koryfé

leder

merkesmann

mester

militærleder

møteleder

nestor

offiserer

oldermann

ordfører

ordstyrer

overhode

overordnet

paterfamilias

planlegger

planleggersjef

preses

president

primas

primus motor

prins

prinsipal

prior

seremonimester

sjef

spiss

tillitsmann

toastmaster

øverstkommanderende


Andre relevante treff:

befale

befaling

anbefale

anbefaler

befale over

anbefaling

befalingsmann

dagsbefaling

anbefalelsesverdig

øverstbefalende
© Wild Wild Web 2012