Synonymer.no

bedyre

Meningsgruppe: 1

akseptere

anerkjenne

angi

banne

banne på

bebude

beedige

befeste

bejae

bekrefte

bekrefte seg

besegle

bestyrke

bevise

bevitne

binde

binde seg til

erkjenne

fastholde

fastslå

forespeile

forfekte

forjette

forplikte

forplikte seg til

forsikre

forvisse

garantere

gi sitt ord på

gi tilsagn om

gjøre gjeldende

godkjenne

hevde

holde på

holde stikk

innrømme

insistere på

konfirmere

konstantere

konstatere

love

mene

oppgi

parafere

postulere

påstå

påta

ratifisere

sanksjonere

sanne

si

si for visst

si ja til

slå til

spå

stadfeste

stille i utsikt

sverge

sverge på

sverte

ta gift på

tilby

tilsi

utlove dusør

uttale

verifisere

vidimere

ville ha det til

vitne

ytre

Meningsgruppe: 2

attestere
© Wild Wild Web 2012