Synonymer.no

bedrive

Meningsgruppe: 1

abonnere

anrette

anstifte

anstille

arbeide med

avholde

avlegge

begå

benytte

beordre

bese

beskjeftige seg med

bestille

bevirke

bibringe

booke

bruke

bære seg at med

dosere

dressere

drive

eksersere

finne på

fordrive tiden med

foreta

foreta seg

forkynne

forøve

fremme

fullbyrde

gjøre

gjøre seg skyldig i

gå frem med

ha for seg

ha fore

holde

holde på med

i grevens tid

i rette øyeblikk

innstudere

iverksette

lage

legge for dagen

lære

praktisere

preparere

prøve

repetere

skreddersydd

som bestilt

spille

ta

ta seg for

ta seg til

terpe

til pass

trene

undervise

utfolde

utføre

utrette

utvikle

utøve

venne

være opptatt med

øve

øvet
© Wild Wild Web 2012