Synonymer.no

bedage seg

Meningsgruppe: 1

avta

begi seg

beherske

blekne

bli lavere

bli mindre

bli svakere

dabbe

dale

davre

dempe

dempe seg

dempes

dvine

ebbe

ebbe ut

falle

flaue

forminskes

forstumme

forsvinne

gå ned

krympe

krype

lavere

letne

lindre

løye

minke

minske

minskes

nee

reduseres

seg

skrumpe

slakne

slapne

spakne

stilne

svane

svekkes

svinne

svinne inn

synke

ta av

tape seg

veikne

vekne

være avtagende

være i avtagende

Meningsgruppe: 2

avtagende
© Wild Wild Web 2012