Synonymer.no

bedømmelse

Meningsgruppe: 1

angrep

anmeldelse

anslag

avgjørelse

beregning

bestemmelse

bestikk

betraktning

budsjett

daddel

disposisjon

dom

domsavsigelse

dårlig

elendig

estimat

evaluering

fordømmelse

forhåndsberegning

hensyntagen

høring

judikat

kalkulering

kalkyle

karakteristikk

karaktersetting

kjennelse

kritikk

melding

mening

omdømme

oppgave

orskurd

overslag

profeti

prognose

recensjon

regneoperasjon

skjønn

timing

under all kritikk

utregning

utsikt

uttalelse

verdikt

vurdering

Meningsgruppe: 2

baktanke


Andre relevante treff:

bedømmelseskomité
© Wild Wild Web 2012