Synonymer.no

bebude

Meningsgruppe: 1

advare

advisere

agitere

alarmere

bedyre

beregne

bety

binde

binde seg til

dosere

forespeile

forjette

forkynne

forplikte seg til

forsikre

forutse

forutsi

forvente

garantere

gi beskjed

gi tilsagn om

henge bjella på katten

kalle

komme ut av skapet

kunngjøre

love

lære

melde

opplyse

predikere

profetere

prognostisere

proklamere

påminne

påta

regne med

si ifra

si sannheten

skremme

slå alarm

spå

stille i utsikt

stå fram

ta bladet fra munnen

tegne til

tilby

tilsi

tippe

tipse

tyde på

underrette

utlove dusør

varsku

varsle

vente

vente seg

Meningsgruppe: 2

angi


Andre relevante treff:

bebudelse
© Wild Wild Web 2012