Synonymer.no

bearbeide

Meningsgruppe: 1

adaptere

adle

affisere

agitere

ajourføre

akklimatisere

akkomodere

anfekte

animere

anrette

anspore

anstille

applisere

aptere

arbeide

arbeide med

arbeide på

arrangere

arrangere seg

arte seg

avfatte

avle

avpasse

bane

banke

bedre

behandle

belage seg på

beramme

berede

berede seg på

betjene

beundre

bevege

blande

blanke

bli

bokse

bone

brigde

bruke

brygge på

bytte

bytte om

bøte

bøte på

dandere

danne

debattere

denge

diskutere

doktorere på

dreie

drive

drive avguderi med

drive frem

drøfte

dundre

dunke

dyrke

dyrke opp

elske

elte

emendere

endre

engasjere

fare frem mot

fare med

fare over

fast

fetere

fikse

file

finne seg til rette

forandre

foranstalte

forbedre

forberede

forberede seg på

foredle

foredlet

foregå

forfine

forfølge

forgude

forhandle

forhøye

forkjæle

forlede

forløpe

forme

forme seg

formgi

formulere

formå

forrykke

forskjønne

forvandle

fremme

fremstille

frisere

friske opp

frottere

førebu

føye

gestalte

gi særpreg

gjennomarbeide

gjennomgå

gjøre

gjøre bedre

gjøre ferdig

gjøre i stand

gjøre myk eller mør

gjøre om

gjøre seg klar til

gjøre åt

glatte

gni

gnikke

gnikse

gnu

gnugge

gnukke

godsnakke med

gripe an

grunnlegge

gå for seg

gå inn på

gå over

ha foran seg

hamre

handsame

helbrede

heroisere

hevde

heve

holde på med

hugge

håndtere

høyne

implementere

innordne

innordne seg

innrette

innrette seg ordne seg

innstille

innstille seg på

iscenesette

jenke

jenke seg

justere

klargjøre

klippe en hæl og kutte en tå

kna

knadd

knø

kontrollere

konvertere

korrigere

krølle

kultivere

kultivert

kurere

lage om

lage seg til å

lage til

lages

legge

legge om

legge til rette

legge under plogen

leve seg inn

lirke

lokke

lutre

løfte

maksle

mane

manipulere

manøvrere

maskinere

massere

meisle

modellere

moderere

modifisere

myke opp

måte

nugge

ny

nøde

odle

omarbeide

omarbeidet

omdanne

omforme

omformulere

omgås

omkalfatre

omskape

omstille

omtale

omvelte

omvende

opparbeide

oppdatere

oppdra

oppdrette

oppelske

opprette

oppruste

oppøve

ordne

orkestrere

overbevise

overtale

perfektuere

planlegge

pleie

polere

praktisere

preparere

presse

produsere

prosessere

pryle

pulsere

pusse

pynte

påvirke

påvirket

raffinere

redigere

reformere

regulere

ren

renovere

rense

renskrive

reparere

rette

rette inn

retusjere

revidere

revidert

rikse

rubbe

rundsnakke

ruste

ruste opp

sette

sette opp

skape

skifte

skjøtte

skrape

skrive om

skrubbe

skure

slipe

slå

smi

spenne av

spille

stampe

stelle

stelle med

stelle seg

stille

stimulere

stryke

støpe

støte

sublimere

suggerere

ta i kur

ta seg av

ta under behandling

tenke

tilbe

tilberede

tildanne

tillempe

tilpasse

tilpasse seg

tilrettelegge

tilskynde

tilvenne

traktere

trampe

transformere

transponere

tørke

tørre

unnfange

urgere

utarbeide

utbedre

utforme

utruste

utsette

utvikle

utvikle seg

valke

variere

vaske

veksle

vende

ventilere

videreutvikle

viske

vøle om

ære

øke verdien

øve

Meningsgruppe: 2

bulte


Andre relevante treff:

bearbeidet

ubearbeidet

bearbeidelse
© Wild Wild Web 2012