Synonymer.no

be

Meningsgruppe: 1

andra

anholde

anke

anmode

appellere

arbeide

ase

bakse

bale

begjære

beleire

betle

bomme

bønnfalle

eksaminere

erkyndige seg

fekte

fortsette i samme dur

gnage

gnåle

hale ut av

henge over

henstille

henvende seg

henvise

intervjue

kave

kjase

kjærbe

klage

kri

mase

nedbe

nedkalle

nøde

oppfordre

overhenge

plage

prate hull i hodet

purre

spørre

stime

streve

supplikkere

tigge

tilskynde

tjåke

trenge inn på

trygle

tvinge svar ut av

utbe seg

Meningsgruppe: 2

anbefale

Meningsgruppe: 3

by

invitere
© Wild Wild Web 2012