Synonymer.no

basere seg på

Meningsgruppe: 1

basere

begrunne

bero

bygge

etterstrebe

grunne

gå inn for

støtte

ta sikte på

tufte

underbygge

være basert på
© Wild Wild Web 2012