Synonymer.no

bas

Meningsgruppe: 1

administrator

anfører

anstrengelse

ansvarlig

arbeid

arbeidsgiver

as

augur

bal

bannerfører

befal

befalingsmann

bestyrer

besvær

bjelleku

bjellesau

boss

bry

bryderi

champion

dekanus

den som bestemmer

den som trekker i trådene

direktør

dirigent

disponent

doyen

drags

drass

dronning

fanebærer

folkevalgt

foresatt

formann

forstander

forvalter

fører

førstefiolin

gubbe

guru

herre

hersker

hjerne

hode

hovedmann

husbond

høvding

imam

kapellmester

kaptein

kav

kjas

kjav

kjøkemester

kjør

knog

kommandant

konge

koryfé

leder

lærer

magister

mas

merkesmann

mester

møteleder

møye

nestor

oldermann

ordfører

ordstyrer

ork

overhode

overordnet

paterfamilias

planlegger

planleggersjef

plunder

prakk

preseptor

preses

president

primas

primus motor

prins

prinsipal

prior

seremonimester

sjau

sjef

slit

spiss

stress

strev

stri

strid

tillitsmann

toastmaster

uleilighet

vanskelighet


Andre relevante treff:

bass

bask

base

bast

baske

basun

baste

basme

basta

basis

basse

basal

Basic

basar

basalt

basere

bassen

basill

bassist

bastant

bastion

bastard

basseng

basilika

bastard-

basilisk

basketak

basiller

bastonade

basketball

basseralle

libasjon

flybase

krabask

bombasje

strabas

ambassade

database

utbasunere

forbasket

turebasse

villbasse

ambassadør

bombastisk

s. bastard

strabaser

baste og binde

duttebass

basere seg på

trekkbasun

strabasiøs

badebasseng

flåtebase

reprobasjon

basis av

marinebase

approbasjon

regelbasert

spradebasse

drikkebasse

buldrebasse

perturbasjon

Visual Basic

svømmebasseng

være basert på

blåse i basun

operasjonsbasis

bitt av..-basillen

være ambassadør for
© Wild Wild Web 2012