Synonymer.no

barriere

Meningsgruppe: 1

begrensning

beskytte

bom

disk

ekspedisjon

ende

forsvare

gjerde

grense

hinder

hindring

innskrenkning

kant

rand

rekkverk

skranke

stengsel

strek

tre i skranken for

ytterkant

Meningsgruppe: 2

bort i veggene

mur

målbinde

nær

sette til veggs

skott

vanvittig

vegg

vegg i vegg

Meningsgruppe: 3

mark

voll
© Wild Wild Web 2012