Synonymer.no

barnlig

Meningsgruppe: 1

blåøyd

dum

dydig

enfoldig

godtroende

ha rent mel i posen

kritikkløs

kysk

lettroende

naiv

naturlig

ren

sakesløs

skyldfri

tillitsfull

troskyldig

uberørt

uerfaren

ufordervet

uforskyldt

ukritisk

umiddelbar

umistenksom

uskyldig

uskyldig som barn i mors liv

åpen

ærbar

Meningsgruppe: 2

inntagende
© Wild Wild Web 2012