Synonymer.no

bannlyse

Meningsgruppe: 1

abjurere

absentere

amputere

anatematisere

anatemisere

avholde seg fra

avsanne

avsette

avskjedige

avskjære

avslå

avsondre

avsverge

avvise

banne

boikotte

bortvise

deportere

detronisere

diske

diskriminere

diskvalifisere

drive ut

eksilere

ekskludere

eliminere

eskamotere

evakuere

fjerne

fjerne seg

fjerne seg fra

flytte

forakte

forbanne

forbannet

forbudt

forby

fordrive

forføye seg bort

forholde

forjage

forkaste

forkaste seg

forlate

formene

forsage

forskyte

forskyve seg

forsmå

forstøte

forsvinne

fortrekke

fortrenge

forvise

gå sin vei

gå vekk

heve

hindre

isolere

jage

jage bort

jage på flukt

kassere

kaste

kaste på dør

kondemnere

la gå i papirkurven

landlyse

landsforvise

lockoute

maskere

motsette seg

nedkalle forbannelser over

nedlegge

nedlegge forbud mot

nedlegge veto

nekte

nekte seg

oppheve

ostrakere

proskribere

radere ut

refusere

rejisere

relegere

retirere

ro i land

rydde bort

sende bort

sende i eksil

sette på indeks

skyte ut

slette

slå vrak på

sperre

splitte

stemme ned

stenge ute

stikke av

stryke ut

supprimere

ta bort

ta vekk

trekke seg tilbake

trekke tilbake

underkjenne

utdefinere

utdrive

utelukke

utrydde

utstøte

utvise

vise bort

vrake

ønske ondt over

Meningsgruppe: 2

ekskommunisere
© Wild Wild Web 2012