Synonymer.no

bannerfører

Meningsgruppe: 1

administrator

anfører

augur

avantgardist

banebryter

bas

befal

befalingsmann

bjelleku

bjellesau

champion

dekanus

dirigent

doyen

drivende kraft

drivfjær

fanebærer

foregangsmann

forkjemper

formann

forstander

frontfigur

fører

førstefiolin

guru

herre

hode

hovedmann

høvding

imam

kapellmester

kjøkemester

koryfé

leder

merkesmann

mester

møteleder

nestor

nyskaper

oldermann

opphavsmann

ordfører

ordstyrer

overhode

paterfamilias

pioner

preses

president

primas

primus motor

prior

seremonimester

sjef

spiss

tillitsmann

toastmaster
© Wild Wild Web 2012