Synonymer.no

bann

Meningsgruppe: 1

boikott

demonstrasjon

embargo

forbud

gjenmæle

innsigelse

innvending

interdikt

klage

motmæle

nei

nekt

nenie

opposisjon

protest

ramaskrik

reservasjon

stopp

tabu

veto

Meningsgruppe: 2

deportasjon

diaspora

eksil

ekskludering

eksklusjon

forvisning

fredløshet

landflyktighet

landsforvisning

proskripsjon

relegasjon

utelukkelse

utestengelse

utlegd

utlendighet

Meningsgruppe: 3

anatema


Andre relevante treff:

banne

banner

banning

bannlyse

bannskap

bannsatt

bannsette

banne på

forbanne

bannerfører

forbannet

forbannelse

forbanne seg

forbanne seg på

løgn og forbannet dikt

nedkalle forbannelser over
© Wild Wild Web 2012