Synonymer.no

bale

Meningsgruppe: 1

anspenne

anstrenge

belaste

bry

Meningsgruppe: 2

anstrenge seg

arbeide

ase

bakse

base

beflitte seg

bemøye seg

gjøre seg flid

gjøre seg umak

gjøre sitt beste

henge i

herje

herse

kave

kjase

kjave

knoge

konsentrere seg

krungle

legge an på

legge seg i selen

leite på

mase

møye seg

møyes

pæle

røyne på

sjaue

slite

stime

stresse

streve

stri

stå på

ta i

trette

træle

umake seg

utmatte

Meningsgruppe: 3

be


Andre relevante treff:

kabale

kabalere

hardbalen
© Wild Wild Web 2012