Synonymer.no

baktale

Meningsgruppe: 1

bakvaske

bebreide

bringe i miskreditt

bringe i vanry

danne

degradere

dra i tvil

forarge

forfølge

forkjetre

forringe

grise

grise til

kaste smuss

kaste smuss på

klandre

kompromittere

kritisere

laste

male

mistenkeliggjøre

nedrakke

nedsette

nedverdige

oppnevne

opprette

påtale

rakke

rakke ned på

rakke til

redusere

sjenere

sjikanere

skandalisere

skitne til

skitt

skumle

sladre

slarve

smede

smuss

snakke stygt om

sverte

svineri

søle

ta glansen av

ærekrenke

æreskjenne


Andre relevante treff:

baktalelse
© Wild Wild Web 2012