Synonymer.no

bakgrunn

Meningsgruppe: 1

aksiom

anlegg

antakelse

basis

betingelse

conditio sine qua non

domineres

forutsetning

grunn

grunnlag

grunnsetning

hvis

i belysning av

krav

kriterie

kvalifikasjon

nødvendighet

overskygges

postulat

premiss

premisser

på bakgrunn av

sett i sammenheng med

skikkethet

supposisjon

tre i bakgrunnen

tre tilbake

under forutsetning av

utgangspunkt

vilkår

Meningsgruppe: 2

bunn

Meningsgruppe: 3

boks

grind

innfatning

ramme

setting

Meningsgruppe: 4

skjelett


Andre relevante treff:

bakgrunn av

tre i bakgrunnen

måtte sees på bakgrunn av
© Wild Wild Web 2012