Synonymer.no

bakbinde

Meningsgruppe: 1

baste

belegge

binde

feste

fortøye

gjorde

gjure

gjøre fast

herke

koble

lenke

more

reime

reipe

sikre

snøre

surre

svinebinde

tjore

Meningsgruppe: 2

festne seg

holde fast

holde på plass

klebe

klistre

Meningsgruppe: 3

flette

knytte

sammenføye

strikke

Meningsgruppe: 4

angripe

begrense

binde an med

binde seg til

forplikte

gi seg i kast med

gå løs på

hemme

innskrenke

love

låse fast

sette fast

slåss med

ta fatt på

takle
© Wild Wild Web 2012