Synonymer.no

bøye

Meningsgruppe: 1

age

baste

baste og binde

beherske

beherske seg

bende

beseire

betvinge

betvinge seg

brette

deklinere

dempe

diskriminere

dominere

dreie

dukke

dukke ned i

dukke opp

dupere

duppe

dykke

dyppe

fire

flektere

forkue

fortone seg

fortrenge

få bukt med

få has på

få makt over

gå av veien

gå ned

hemme

holde nede

karnøfle

keike

knekte

knuse

komme

komme rekende på ei fjøl

komparere

konjugere

kroke

krumme

krøke

kue

kuet

kuge

kujonere

kuske

kuste

kvele

kyse

legge bånd på

legge en demper på

lute

låre

nedkjempe

opptre

overmanne

overvelde

overvinne

se fordype seg i

senke

skremme

slynge

slå

slå ned

sno

snu

svinebinde

svinge

ta av

temme

terrorisere

tukte

tvinge

tvinne

tyrannisere

tøyle

underkue

underlegge seg

undertrykke

undertvinge

vende

vike

vinde

vindkast

vri

vrikke

vriste

ydmyk

ydmyke

Meningsgruppe: 2

bye


Andre relevante treff:

bøye av

bøyelig

bøye kne

bøye seg

ubøyelig

bøyelighet

bøye nakken

gradbøye

bøye kne for

tilbøyelig

tilbøyelighet

tilbøyelig til

utilbøyelighet

gå i bøyene

utilbøyelig til

bøye seg i støvet for

brekningstilbøyelighet
© Wild Wild Web 2012