Synonymer.no

bønnhøre

Meningsgruppe: 1

adlyde

behagelig

belegge

bemerke

danse etter vedkommendes pipe

elskverdig

falle til fote

fire

forbarme seg over

forbindtlig

forekommende

forståelsesfull

føye

føye seg

føyelig

gi etter

gi etter for

gi seg

gjøre

gjøre til lags

gå inn på

hjelpe

hjelpsom

høre

ignorere

imøtekomme

imøtekommende

innrette

innstille

jenke seg

kulant

lempe

lutter øre

lytte

låne øre

med et halvt øre

medgjørlig

miskunne seg over

oppfylle

oppfylle vedkommendes bønn

oppmerksom

ordne

resignere

rette seg

sans

skrive seg bak øret

snakke

spisse ører

stette

stryke med hårene

sympatisk

tillempe

tilpasse

tjenestevillig

tute ørene fulle

underordne seg

uoppmerksomt

velvillig

vende det døve øret til

vennlig

være til viljes

ynkes

ynkes over

øre
© Wild Wild Web 2012