Synonymer.no

bønn

Meningsgruppe: 1

andakt

angelus

ave maria

bedestund

bekreftelse

betraktning

bordbønn

bønnestund

ed

epiklese

fadervår

forsikring

gudstjeneste

høymesse

kirkebønn

kirkesang

kult

kultus

laudes

litani

matutinum

messe

oppbyggelse

orasjon

oratio

paternoster

prefasjon

prostratio

rekviem

rogasjon

seremoni

sjelemesse

takkevers

takksigelse

tale

tidebønn

vekselsang

Meningsgruppe: 2

andektighet

Meningsgruppe: 3

anmodning

begjæring

supplikk

Meningsgruppe: 4

adorasjon

invokasjon

påkallelse

tilbedelse


Andre relevante treff:

bønnlig

bønnfalle

bønnhøre

bønn

bønnskrift

forbønn

bønnestund

bønnemøte

bønnefigur

bordbønn

tidebønn

ubønnhørlig

kirkebønn

takkebønn

holde bønn

morgenbønn

Herrens bønn

ta i en bønn

gå i forbønn

slippe ei bønne

oppfylle vedkommendes bønn
© Wild Wild Web 2012