Synonymer.no

bære

Meningsgruppe: 1

beholde

besitte

bestemme over

bestå av

disponere

eie

ha

ha på seg

inneha

inneholde

ligge inne med

oppta

rå over

sitte inne med

være utstyrt med

Meningsgruppe: 2

hytte

koie

køyte

Meningsgruppe: 3

fastholde


Andre relevante treff:

bærer

bære til

bæreevne

bære seg

bære

bære nag

bærestol

bæres for

bærekraft

bærebjelke

bære bud om

bære seg at

budbærer

bære seg ad

bære navnet

målbære

oppebære

bære preg av

bære nag til

frembære

innebære

lastbærer

målbærer

bære til skue

fanebærer

bære over med

overbærende

bære seg at med

støvbærer

overbærenhet

bære på hendene

bære i sitt kjød

pollenbærer

bære i sitt skjød

meningsbærende
© Wild Wild Web 2012