Synonymer.no

avvise

Meningsgruppe: 1

abjurere

aldri

anfekte

annullere

avbryte

avbøte

avdanket

avfeie

avfeiende

avferdige

avholde seg fra

avkrefte

avlagt

avlede

avmålt

avsanne

avskjedige

avskjære

avsky

avslå

avsondre

avsverge

avvende

avverge

avvisende

bannlyse

bare

be seg

be seg forskånet for

benekte

bestride

betakke

betakke seg

betakke seg for

betvile

bite av

boikotte

bortvise

degradere

dementere

diske

diskriminere

diskvalifisere

drive på flukt

ekskludere

ekskommunisere

eliminere

forakte

forby

forebygge

forhindre

forholde

forkaste

forkaste seg

forlate

formene

fornekte

forpurre

forsage

forskyte

forskyve seg

forsmå

forstøte

forutsette

forvise

frabe seg

frafalle

frakjenne

gi avkall på

gi kurven

gjendrive

gjenstå

gjøre arveløs

hamle

hindre

holde borte

håne

i behold

ikke på vilkår

ikke stå tilbake

ikke tale om

ikke ville ta i med en ildtang

ikke ville vite av

ikke være underlegen

ildtang

imøtegå

ingenlunde

isolere

kassere

kassert

kaste

kaste på nakken av

kaste tilbake

kimse ad

komme i forkjøpet

kondemnere

kort

kunne måle seg med

la gå i papirkurven

langt ifra

lockoute

makulere

minnes

misakte

motbevise

motsette seg

motstå

motvirke

nedlegge veto

neglisjere

nei

nei da

nei så menn

neimen

nekte

nekte seg

niks

njet

opponere mot

overse

parere

prekludere

protestere mot

på ingen måte

rate

redusere ad absurdum

reflektere

refusere

refutere

rejisere

renonsere på

ringeakte

rynke på nesen av

se bort fra

se ned på

si nei til

si nei

si nei til

si nei til

skifte ut

skrote

sky

skyte for glugg

skyte ut

slå en pæl igjennom

slå tilbake

slå vrak på

splitte

steil

stemme ned

stenge ute

stå tilbake

svivørde

takke nei

tenke tilbake på

til overs

tilbakevise

umulig

underkjenne

unngå

unnslå seg for

unådig

utdefinere

utelukke

utelukkende

utelukket

utilnærmelig

utrangere

utsortere

utstøte

uvennlig

vanakte

vande

vanvørde

vegre seg

vende ryggen

vike tilbake for

vintervei

vise bort

vise tilbake til

vise vinterveien

vrake

være konkurransedyktig

Meningsgruppe: 2

motsette


Andre relevante treff:

avviser

avvisende

uavviselig
© Wild Wild Web 2012