Synonymer.no

avvikle

Meningsgruppe: 1

avblåse

avgjøre

avskaffe

avskjedige

avslutte

avsluttende

avstå

balansere

begi

besegle

betale

bli ferdig med

bringe

bringe i havn

bringe i havn

bringe til ende

danne baktropp

drive

effektuere

ende

endelig

fremme

fullbyrde

fullende

få fra hånden

få unna

gjennomføre

gjennomført

gjøre en ende på

gjøre ferdig

gjøre opp

gjøre slutt på

heve

iverksette

klare

komme sist

krone

legge ned sluttsteinen

legge siste hånd på

likvidere

oppfylle

oppheve

opphøre

oppløse

ordne

realisere

runde av

saldere

selge

sette igjennom

sette punktum for

sette ut i livet

siste

slutte

stanse

stoppe

tilendebringe

tvinge

utføre

utrette

virkeliggjøre

Meningsgruppe: 2

avrunde
© Wild Wild Web 2012