Synonymer.no

avvikende

Meningsgruppe: 1

abnorm

alternativ

amorf

annerledes

anomal

antonym

arytmisk

atypisk

avstikkende

avvike

blandet

broket

brokete

deviere

differere

disparat

divergere

divergerende

ekstraordinær

fjerne seg

formløs

forskjellig

forskjelligartet

heterodoks

heterogen

hver sin

inkommensurabel

irregulær

kryssende

motsatt

motstridende

ny

regelløs

sekterisk

skiftende

som ild og vann

som natt og dag

uens

uensartet

ulik

ulikeartet

unormal

uregelmessig

uregelrett

usammenlignbar

ustabil

usymmetrisk

variabel

variere

varierende

variert

vekslende

vesensforskjellig

vike av

være forskjellig

ymis

ymse

Meningsgruppe: 2

allehånde
© Wild Wild Web 2012