Synonymer.no

avverge

Meningsgruppe: 1

avholde

avskjære

blokkere

boikotte

bægje

forby

forebygge

forhindre

formene

forpurre

forstyrre

handikappe

hemme

hindre

hindrende

inhibere

innskrenke

motarbeide

motsette seg

motvirke

nedsette

nøytralisere

obstruere

oppheve

oppholde

preventiv

prohibitiv

sabotere

sette en stopper for

sinke

sjenere

sperre

stanse

svekke

utelukke

utjevne

vanskeliggjøre

være i veien for

være til hinder

Meningsgruppe: 2

begrense

Meningsgruppe: 3

adlyde

avbøte

gjendrive

parere

Meningsgruppe: 4

avholde seg fra

gå forbi

gå utenom

la være

løpe fra

sky

unnfly

unngå

Meningsgruppe: 5

bli kvitt

gå fri

gå klar av

skjære klar av

slippe bort fra

styre klar av

unnslippe
© Wild Wild Web 2012