Synonymer.no

avtrykke

Meningsgruppe: 1

anføre

avbilde

berette

doble

dubbe

dublere

duplisere

etterligne

etterplapre

forestille

forevige

fortelle

fotografere

fremstille

gi tilbake

gjenfortelle

gjengi

gjøre noe etter

hektografere

herme

imitere

kopiere

mangfoldiggjøre

overføre

oversette

plagiere

planke

projisere

referere

reprodusere

resymere

sitere

skildre

skrive av

ta på kornet

uttrykke

Meningsgruppe: 2

kalkere

trace
© Wild Wild Web 2012