Synonymer.no

avsverge

Meningsgruppe: 1

abjurere

angre

avholde seg fra

avsanne

avslå

avvise

bannlyse

bebreide seg selv

beklage

benekte

bestride

blånekte

bøte

dementere

forby

forholde

formene

fornekte

forsage

forsverge

fortryde

fragå

frakjenne

føle anger over

gjendrive

gjøre bot

gremme seg

gå i seg selv

holde for umulig

kalle hjem

krype til korset

motsette seg

nedlegge veto

negere

nekte

nekte seg

nekte å tro

ombestemme seg

rappellere

refusere

sørge over

tilbakekalle

være lei for

ønske ugjort

Meningsgruppe: 2

avskrive
© Wild Wild Web 2012