Synonymer.no

avstraffelse

Meningsgruppe: 1

bot

dom

erstatning

fengsel

frihetstap

gjengjeld

gjengjeldelse

hefte

inndragning

mulkt

pryl

refselse

represalier

slaveri

straff

straffedom

tukt

tuktelse

vederlag
© Wild Wild Web 2012