Synonymer.no

avstraffe

Meningsgruppe: 1

age

bøtelegge

fengsle

mulktere

pryle

refse

statuere et eksempel

straffe

tukte

Meningsgruppe: 2

beseire

overtreffe

pønal

straffe-


Andre relevante treff:

avstraffelse
© Wild Wild Web 2012