Synonymer.no

avstedkomme

Meningsgruppe: 1

agere

aktivisere

alarmere

anlegge

anrette

anstifte

anstille

anstille seg

arrangere

arrangere seg

avføde

avholde

avle

avtvinge

begynne

behandle

berede

beskaffen

bestemme

bestyre

besørge

bety

bevendt

bevirke

bibringe

blåse liv i

bringe

bringe i orden

bøte

danne

dra etter seg

egge

ende med

fabrikkere

finne

foranledige

foranstalte

forarbeide

forberede

foreta

forlange

forme

forstille seg

forsyne

forvolde

forårsake

fostre

framkalle

frembringe

fremelske

fremkalle

fremstille

få til følge

få i stand

få til

få til følge

føde

føre med seg

føre til

generere

gi støtet til

gjøre

grunnlegge

gå frem

ha til følge

hitføre

holde

implisere

indusere

innebære

innrette seg

inspirere

involvere

iverksette

kalle

konsipere

konstruere

kreativ

kreere

kreve

lage

late

late som om man er

mane

mane frem

medbringe

medføre

nedkalle

opplive

opptenne

ordne

ordne seg

organisere

passe

pleie

posere

provosere

pynte

påføre

resultere i

rettferdiggjøre

røkje etter

sette i gang

simulere

skaffe

skape

skape seg

skapende

skapt

skipe

skylde

skyldes

spille

stelle

stelle med

stelle på

stelle seg

stelle til

stelt

stifte

stimulere

sørge for

tilføye

tilveiebringe

tilvirke

unnfange

utarbeide

utføre

utgi seg for

utløse

utvirke

vekke

vitalisere

volde

voldes av

være forbundet med

være forårsaket av

være skyld i

være årsak til

yppe til strid

Meningsgruppe: 2

dekke
© Wild Wild Web 2012