Synonymer.no

avsperre

Meningsgruppe: 1

avskjære

avsondre

avstenge

barrikadere

begrense

beleire

blokkere

boikotte

bolke av

bolte

bomme

cernere

demme opp for

fengsle

forbeholden

forby

forhindre

fryse ut

fåmælt

gjerde inn

hindre

innadvendt

inneslutte

innesluttet

inngetogen

inngjerde

innringe

internere

introvert

isolere

klippe av

knipe igjen

kontemplativ

kutte

late igjen

lukke

lukket

låse

mure igjen

myse

nedlegge

obstruere

omfatte

omgi

omringe

omslutte

opphøre

ordknapp

rendyrke

reservert

retiré

ringe inn

segregere

sirkle inn

skalke

skille fra

skille ut

skjære

slutte

slutte inne

sperre

sperre inne

stanse

stemme

stenge

stenge ute

stoppe

stoppe til

taus

tilknappet

utelukke

utestenge
© Wild Wild Web 2012