Synonymer.no

avsnitt

Meningsgruppe: 1

alder

anpart

appoint

artikkel

aspekt

atom

avdeling

bestanddel

bestemmelse

bit

bolk

brokke

bruddstykke

byggekloss

bås

bølge

del

departement

detalj

element

enhet

epoke

etappe

faktor

fase

felt

filial

fragment

fraksjon

grad

gren

historie

hovedpunkt

ingrediens

intervall

kapittel

komponent

konstituent

kretsløp

lag

ledd

lit

milepæl

modul

moment

måned

nivå

omløp

område

paragraf

part

parti

partikkel

passasje

passus

perikope

periode

post

punkt

rom

rubrikk

rykk

sats

segment

sekel

seksjon

sektor

sentens

sesong

skår

sone

spalte

spatium

stadium

strekning

stump

stund

stykke

takson

termin

tese

tid

tidbolk

tidehverv

tideverv

tidsalder

tidsavsnitt

tidsperiode

tidsrom

tidsskifte

tidsskille

trinn

trosartikkel

trykk

uke

utdrag

utsnitt

vendepunkt

år

æra

øyeblikk

øyekast

Meningsgruppe: 2

atkomst


Andre relevante treff:

tidsavsnitt

hovedavsnitt
© Wild Wild Web 2012