Synonymer.no

avslag

Meningsgruppe: 1

avvisning

blokkering

boikott

diskvalifikasjon

forakt

forbud

forkastelse

få kurven

innvending

løpepass

nedlegge veto mot

negasjon

nei

nekte

nektelse

nekting

protest

refusjon

reisepass

sensur

sladd

streik

utelukkelse

utestengelse

vegring

veto

Meningsgruppe: 2

prisreduksjon

Meningsgruppe: 3

avkorting

avskrivning

dekort

fall

fradrag

innskrenkning

moderasjon

nedbygging

nedskrivning

nedtrapping

reduksjon
© Wild Wild Web 2012