Synonymer.no

avslørende

Meningsgruppe: 1

angi

avdekke

avduke

avsløre

Meningsgruppe: 2

allmenngyldig

angi

anskueliggjøre

avdekke

avsløre seg

belyse

belyse med eksempler

bestråle

betegne

betegnende

betydningsfull

blotte

blottlegge

blottstille

brette ut

bringe for en dag

demaskere

demonstrere

egen

eiendommelig

eklatant

eksemplifisere

ekspressiv

forklarende

forråde

forsnakke seg

gjennomskue

illuminere

illustrere

illustrerende

informativ

karakteristisk

klassisk

legge for dagen

lærerik

markant

markert

normal

oppklare

opplyse

opplysende

pregnant

påvise

rammende

representativ

rulle opp

røpe

signifikant

signifikativ

skildre

skole eksempel

slående

spesiell

symptomatisk

særegen

særpreget

talende

tegne

treffende

tydelig

typisk

undervise

utlevere

utpreget

veilede

veiledende

vise

vise sitt sanne ansikt

åpen

åpenbare
© Wild Wild Web 2012