Synonymer.no

avsløre

Meningsgruppe: 1

anføre

angi

antyde

avdekke

avdekket

avduke

avklare

avkle

avlevere

avslutte

avsløre seg

avslørende

bar

befordre

bestemme

betegne

betegnende

betro

bevege

bevise

blamere

blotte

blottet

blottlegge

blottstille

brette

brette ut

bringe

bringe for en dag

bringe i vanry

bringe over seg

bringe på bane

bringe rede i

buse

buse ut med

bøye

demaskere

demaskert

demonstrere

denudere

dolke

drive

dumme

dupere

ekstradere

enudere

erklære

fastslå

finne

finne ut av

flekke tenner

folde

forråde

forsnakke seg

forstå

fortelle

få kontakt med

få rede på

få tak i

føre

gi

gi til kjenne

gjennomskue

grave frem

greie ut

gynge

hefte opp

henge ut

hente

ikke holde tett med

indikere

karakteristisk

kaste lys over

kiltre

kjøre

klargjøre

klarne

komme

komme til bunns i

kompromittere

kompromittere seg

konstatere

legge for dagen

lufte

løse

meddele

medføre

melde

møte

naken

nå frem til

nøste opp

nøste opp

oppdage

oppklare

opplysende

opprinne

opprulle

oppspore

overbringe

prisgi

pådra seg

påvise

reise

ribbe

rulle

rulle opp

råde

røpe

se til bunns i

sende

skandalisere

skildre

skjørte

skyve

sladre

sladre på

slå opp

snakke

snakke høyt om

stikke

stille i et dårlig lys

styrte

stytte

svike

tale

tale for

talende

tyde på

typisk

tyste

utlevere

utrede

uttrykksfull

utvikle

vise

vise sitt sanne ansikt

vitne

åpen

åpenbare

åpenbare seg

Meningsgruppe: 2

anmelde

overgi

snikmelde

tyste på

Meningsgruppe: 3

bevitne

gi uttrykk for

manifestere

markere

røbe

tilkjennegi

vitne om


Andre relevante treff:

avslørende

avsløre seg
© Wild Wild Web 2012