Synonymer.no

avskjedige

Meningsgruppe: 1

absentere

amputere

annullere

avdanket

avlagt

avsette

avskaffe

avskjed

avslutte

avsondre

avstå

avvikle

avvise

bannlyse

betale

bortvise

danke

danke ut

danne

degradere

deportere

detronisere

devestere

drepe

eliminere

entledige

eskamotere

etterlate

evakuere

falle

felle

fjerne

fjerne seg

fjerne seg fra

flytte

fordrive

forføye seg bort

forkaste

forlate

forsvinne

fortrekke

fortrenge

forvise

gi avskjed

gi avskjed på grått papir

gi løpepass

gi sparken

gjøre opp

gå sin vei

gå vekk

helle ut

henrette

heve

jage

jekke ut

kassere

kassert

kaste

kaste på dør

kaste ut

katte

kondemnere

kullkaste

landlyse

landsforvise

likvidere

løpepass

makulere

markere

maskere

myrde

nekte adgang

omstyrte

oppheve

opphøre

oppløse

oppsi

oppsigelse

ordne

piske

proskribere

radere ut

rape

rate

rause

relegere

retirere

ro i land

rulle

rydde bort

selge

sende ut

sette på porten

si farvel til

si opp

skeie

skifte ut

skrote

slette

slutte

slå ut

sparke

sparken

spenne

spjette

sprelle

stikke av

stryke ut

styrte

suspendere

ta bort

ta vekk

tilintetgjøre

trekke seg tilbake

trekke tilbake

tuppe

uskadeliggjøre

utrangere

utrydde

utslette

utsortere

utstøte

utvise

velte

vise døren

vrake

Meningsgruppe: 2

avvei


Andre relevante treff:

avskjediget
© Wild Wild Web 2012