Synonymer.no

avskjære

Meningsgruppe: 1

arrestere

avholde

avsondre

avsperre

avstenge

avverge

avvise

bannlyse

barrikadere

begrense

beleire

blokkere

boikotte

bolke av

bolte

bomme

bægje

cernere

demme opp for

diske

diskriminere

diskvalifisere

ekskludere

ekskommunisere

fengsle

forbeholden

forby

forebygge

forhindre

formene

forpurre

forstyrre

forvise

fylle

fåmælt

gjerde inn

handikappe

hemme

hindre

hindrende

holde

inhibere

innadvendt

inneslutte

innesluttet

inngetogen

inngjerde

innringe

innskrenke

introvert

isolere

klemme

knipe igjen

kontemplativ

late igjen

lockoute

lukke

lukket

låse

motarbeide

motvirke

mure igjen

myse

nedlegge

obstruere

omfatte

omgi

omringe

omslutte

oppholde

opphøre

ordknapp

pakke

preventiv

prohibitiv

reservert

retiré

ringe inn

sabotere

sette en stopper for

sinke

sirkle inn

sjenere

skalke

skille fra

skille ut

slutte

slutte inne

sperre

stanse

stemme

stenge

stenge ute

stoppe

stoppe til

taus

tilknappet

utelukke

utstøte

vanskeliggjøre

være i veien for

være til hinder

Meningsgruppe: 2

avbrutt

Meningsgruppe: 3

bare

benekte

eliminere

prekludere

se bort fra

umulig

utelukkende

utelukket
© Wild Wild Web 2012