Synonymer.no

avskaffe

Meningsgruppe: 1

abrogere

annullere

avbryte

avlyse

avskjedige

avslutte

avstå

avvikle

betale

eliminere

erklære død og maktesløs

fjerne

gjøre om

gjøre opp

gjøre slutt på

gjøre ugjort

hjøre ugjort

inndra

likvidere

mortifisere

nulle

nulle ut

omgjøre

omstøte

oppheve

opphøre

oppløse

ordne

preskribere

selge

sette ut av funksjon

sette ut av kraft

sette ut funksjon

slette

slutte

stanse

stryke

suspendere

tilbakekalle

underkjenne

utelukke

Meningsgruppe: 2

drepe
© Wild Wild Web 2012