Synonymer.no

avsanne

Meningsgruppe: 1

abjurere

anfekte

avholde seg fra

avkrefte

avslå

avsverge

avvise

bannlyse

benekte

bestride

betvile

blånekte

dementere

forby

forholde

formene

fornekte

forsage

forsverge

fragå

frakjenne

gjendrive

imøtegå

motbevise

motsette seg

motsi

nedlegge veto

negere

nekte

nekte seg

opponere mot

parere

protestere mot

redusere ad absurdum

refusere

refutere

slå en pæl igjennom

slå tilbake

tilbakekalle

tilbakevise

Meningsgruppe: 2

bekoste
© Wild Wild Web 2012