Synonymer.no

avmerke

Meningsgruppe: 1

angi

antyde

anvise

avsette

benevne

beskrive

betegne

fremheve

indikere

karakterisere

kjennetegne

krysse av

markere

merke

nevne

notere

nummerere

poengtere

påpeke

slå takten

stemple

tilkjennegi

utpeke

vise

Meningsgruppe: 2

betegnende

Meningsgruppe: 3

stiple

streke

tegne
© Wild Wild Web 2012