Synonymer.no

avlyse

Meningsgruppe: 1

abortere

abrogere

annullere

avblåse

avbryte

avskaffe

avskjære

avslutte

avstemme

begrave

bryte

desertere

droppe

eliminere

erklære død og maktesløs

fjerne

forberede

forlate

forsake

fraskrive

gi

gi avbud

gjøre om

gjøre slutt på

gjøre ugjort

heve

hjøre ugjort

holde opp

hoppe av

inndra

innstille

innstille seg på

justere

kansellere

kassere

likvidere

mortifisere

nedlegge

nulle

nulle ut

omgjøre

omstøte

oppgi

oppheve

opphøre

oppløse

preskribere

regulere

seponere

sette ut av funksjon

sette ut av kraft

sette ut funksjon

skrinlegge

slette

stanse

stoppe

stryke

suspendere

tilbakekalle

underkjenne

utelukke

utslette

Meningsgruppe: 2

annullering
© Wild Wild Web 2012