Synonymer.no

avlevere

Meningsgruppe: 1

gi tilbake

levere

returnere

sende tilbake

Meningsgruppe: 2

avstå

bringe

ekstradere

gi

gi fra seg

innlevere

overantvorde

overdra

overgi

overlevere

prestere

utlevere

yte

Meningsgruppe: 3

avsløre

blottstille

forråde

henge ut

prisgi

røpe
© Wild Wild Web 2012